• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

INSTYTUT RYNKU FINANSOWEGO (IRF)


IRF jest podmiotem powołanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) oraz Instytut Rynku Pieniężnego (IRP) w celu prowadzenia działalności regulowanej w zakresie Rozporządzenia Parlamentu i Komisji Europejskiej w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach i kontraktach finansowych z 8 czerwca 2016 [Rozporządzenie PE 2016/1011]. IBnGR i IRP współpracują od 2012 roku i wspólnie prowadzą System Monitoringu Rynku Pieniężnego - SMRP (więcej informacji na stronie www.smrp.pl). IRF dysponuje zespołem i know-how, które wynika z dotychczasowych doświadczeń w związku z współtworzeniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem SMRP.

Wieloletnie prace analityczne i badawcze w zakresie struktury stóp procentowych jak również rozwiązania informatyczne, proceduralne i doświadczenie w przetwarzaniu danych, wypracowane przy SMRP, pozwoliły na rozpoczęcie projektu przygotowania wskaźnika referencyjnego WKF (Wskaźnik Kosztu Finansowania) zgodnego z wymogami Rozporządzenia PE 2016/1011. Projekt ma na celu opracowanie metody obliczania nowego wskaźnika stopy procentowej.

Wskaźniki referencyjne są używane przez instytucje finansowe jako istotny element służący do obliczenia oprocentowania kredytów lub obligacji. Regulacje rynku finansowego wymagają, aby względem obecnie stosowanych wskaźników referencyjnych (np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR) funkcjonowały i były stosowane wskaźniki alternatywne mogące je zastąpić.

Ważnym elementem działalności Instytutu Rynku Finansowego jest promowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych w celu upowszechniania wiedzy na temat różnych aspektów funkcjonowania rynku finansowego i gospodarki.


Nasz zespół

Tomasz Mironczuk

Tomasz Mironczuk

dr Piotr Mielus

dr Piotr Mielus

Dr Marta Penczar

Dr Marta Penczar

Mirosław Wilkołek

Mirosław Wilkołek

Dr Adam Jaroszyński

Dr Adam Jaroszyński

Krzysztof Gacek

Krzysztof Gacek