• +48(22)544-20-10
  • irf@irf.org.pl
  • ul. Wilcza 31 lok 1A, 00-544 Warszawa

I. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 (BMR) w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych.

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f55dd2e-3dbb-11e6-a825-01aa75ed71a1/language-pl

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=PL

Rozporządzenie BMR

 

Wprowadza normy prawne funkcjonowania i stosowania wskaźników obowiązujące od 1 stycznia 2018 (z przejściowymi w pewnych obszarach do 1 stycznia 2021). Nakłada odpowiedzialność na [podmioty i osoby uczestniczące w procesie tworzenia i stosowania wskaźników finansowych. Wprowadza obowiązek posiadania procedur i wskaźników alternatywnych na wypadek, gdyby dotychczas stosowane wskaźniki przestały istnieć (art. 28.2).

  

II. Standardy Regulacyjne i Techniczne  (RTS – Regulatory Technical Standards).

https://www.esma.europa.eu/policy-rules/benchmarks

Rozporządzenia ESMA - European Securities and Markets Authority, w sprawie benchmarków, akty wykonawcze dla administratorów wskaźników, dla zapewnienia dokładność i integralność wskaźników (regulacyjne standardy techniczne (RTS) i wykonawcze standardy techniczne (ITS).